Wassen en behandelen

Al meer dan 25 jaar wassen en behandelen wij pootaardappelen. Duizenden tonnen pootaardappelen per jaar gaan door onze handen voor de handel en fritesindustrie in Nederland en Europa, maar ook wereldwijd.

Door het wassen van pootaardappelen wordt verspreiding van grondgebonden ziekten voorkomen. Daarnaast zorgt het wassen ervoor dat de klant beter ziet wat hij koopt.

Het reinigingstraject bestaat uit een aantal stappen.

  • Eerst worden de pootaardappelen voorgewassen. Door te wassen worden uiterlijke gebreken van het pootaardappelen zoals schurft, rhizoctonia en beschadigingen beter zichtbaar.
  • Daarna volgt de hoofdwas. Naast water wordt ook een hoge concentratie ozon gebruikt. Door te ontsmetten met ozon worden bacteriën en schimmels aan de buitenkant van de pootaardappel gedood.
  • Na de hoofdwas kan – afhankelijk van het ras en de wens van de klant – worden gekozen voor een chemische behandeling met bijvoorbeeld moncereen pro of maxim.
  • Na elke wasbeurt wordt de gehele lijn schoongemaakt. Contactbesmetting en versmering krijgen zo geen kans.

 

Goed voor het milieu

Het water dat we gebruiken om de pootaardappelen te wassen wordt gerecycled. Na het recycleproces slaan we het water op in grote bassins om weer gebruikt te worden. Het slib dat overblijft wordt afgevoerd.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor op- en overslag van pootaardappelen? Neem dan contact met ons op via 0321 331 632 of vul ons contactformulier in.

Knollenteller

Knollenteller

Steeds meer telers hechten waarde aan pootaardappelen, daarom is in 2013 een knollenteller geïnstalleerd in de wasstraat. Niet alleen het gewicht maar ook het aantal knollen per kg. wordt inzichtelijk gemaakt, waardoor duidelijk wordt hoe fijn of grof een bepaalde partij is.

Aanlevering ongewassen pootgoed