De familie W. van Tilburg krijgt een akkerbouwbedrijf toegewezen aan de Kubbeweg

1969

De familie W. van Tilburg krijgt een akkerbouwbedrijf toegewezen aan de Kubbeweg bij Biddinghuizen in de Flevopolder.

Voor een pachtprijs van 310 gulden per hectare per jaar worden er consumptieaardappelen verbouwd, maar ook suikerbieten, uien, graszaad en tarwe.

Zoon Gertjan neemt samen met zijn vrouw Annie het bedrijf over.

1978

Zoon Gert Jan neemt samen met zijn vrouw Annie het bedrijf over. Hij verhuist met zijn gezin naar de Kubbeweg.

Hij verbreedt het bedrijf door samen te werken met zijn tweelingbroer in de Noordoostpolder in de teelt van pootaardappelen. Er wordt land gehuurd in de Noordoostpolder en de opslag en het sorteren vindt aan de Kubbeweg plaats.

Er wordt gestart met het snijden en experimenteel wassen van pootaardappelen.

1987

Er wordt gestart met het snijden en experimenteel wassen van pootaardappelen.

Snijden betekent een verdubbeling van de hoeveelheid knollen in de maat per ton en maakt het bovendien mogelijk ook de bovenmaat als pootgoed af te zetten.

Hygiënisch werken wordt steeds belangrijker om verspreiding van grondgebonden ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.

1990

Hygiënisch werken wordt steeds belangrijker om verspreiding van grondgebonden ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.

Gert Jan start na veel onderzoek en experimenteren met het wassen en behandelen van pootaardappelen.

De op- en overslag, het snijden en wassen en behandelen van pootgoed blijkt succesvol te zijn.

1991

De op- en overslag, het snijden en wassen en behandelen van pootgoed blijkt succesvol te zijn.

In september 1991 wordt voor al deze werkzaamheden De Kubbe bv opgericht en een grote koeling gebouwd. De naam ‘De Kubbe’ wordt ontleend aan de Kubbeweg waaraan het bedrijf is gevestigd.

De weegbrug en een windmolen worden gebouwd

1993

De weegbrug en een windmolen worden gebouwd

In 1993 wordt er een weegbrug gebouwd. Vanaf nu kunnen alle vrachten die het erf op komen en het erf weer afgaan gewogen worden.

De windmolen die in 1993 gebouwd wordt is van Lagerwey. Het is de eerste windmolen in Flevoland van 40 meter hoog.

Een eigen waterrecyclinginstallatie wordt gebouwd.

1995

In dit jaar wordt een eigen waterrecyclinginstallatie gebouwd.

Aan de bouw gaat een uitgebreid onderzoek in samenwerking met het hoogheemraadschap vooraf.

In 1998 wordt een tweede grote koeling gebouwd, waardoor de opslagcapaciteit verdubbelt.

1998

In de jaren die volgen wordt er flink uitgebreid.

In 1998 wordt een tweede grote koeling gebouwd, waardoor de opslagcapaciteit verdubbelt. Een jaar later verrijst een gloednieuw kantoor. In 1998 treedt zoon Dick officieel toe tot het bedrijf.

Het nieuwe kantoor is klaar.

2000

Het nieuwe kantoor is klaar.

Tot 2000 hielden we kantoor aan huis en de keukentafel was kantine. Voor Annie was het een verademing dat haar woonhuis nu niet meer werd gebruikt als werkplek. Het is een genoegen om te werken in het ruime nieuwe kantoor.

2003

Dick neemt de teugels van het bedrijf over.

Met een nieuwe huisstijl geeft hij De Kubbe letterlijk een nieuw gezicht. Ook wordt er in dit jaar een overkapping gebouwd en een verwerkingsruimte voor het wassen- en behandelen van pootaardappelen gerealiseerd.

Er wordt definitief gestopt met de eigen akkerbouw.

2005

Er wordt definitief gestopt met de eigen akkerbouw.

De Kubbe gaat zich volledig richten op – en verder specialiseren – in de verwerking van pootaardappelen.

Snijcapaciteit wordt verdubbeld

2006

Snijcapaciteit wordt verdubbeld

Er is een nieuwe koeling en verwerkingsruimte voor het snijden van pootaardappelen gebouwd. De snijcapaciteit is hierdoor verdubbelt.

Alice treedt toe tot het bedrijf

2007

Alice treedt toe tot het bedrijf

Alice, de vrouw van Dick, gaat ook werken binnen het bedrijf. Zij neemt de gehele financiële administratie voor haar rekening.

De Kubbe maakt met de invoering van een op maat gemaakt softwaresysteem een technologische vlucht.

2013

De Kubbe maakt met de invoering van een op maat gemaakt softwaresysteem een technologische vlucht.

Alle kisten en voorraden evenals de complete administratie worden in het systeem bijgehouden, genaamd Track & Trace.

Veel verbouwingen gedaan en vernieuwingen gerealiseerd in het bedrijf

2013/2014

Veel verbouwingen gedaan en vernieuwingen gerealiseerd in het bedrijf

De oude domeinschuur wordt gesloopt. Er wordt een nieuwe koeling gebouwd. Ook het kantoor wordt flink onder handen genomen. Het kantoor wordt uitgebreid en vernieuwd. De weegbrug wordt vernieuwd en vergroot. Na al deze verbouwingen en vernieuwingen zijn alle oude gebouwen uit de rijksdiensttijd vervangen. Tevens wordt de knollenteller in de waslijn gebouwd.

In 2018 wordt er een schuur gebouwd met koeling en een condensdrooginstallatie.

2018

De ontwikkelingen gaan door!

Dit jaar wordt er een schuur gebouwd met koeling en een condensdrooginstallatie. Ook de elektrische infrastructuur moest eraan geloven, de infrastructuur is geheel herzien en opnieuw aangelegd. Daarnaast zijn er 2.200 zonnepanelen gelegd op een aantal schuren.

De Kubbe mag vanaf 2018 ook biologische aardappelen wassen en opslaan. De SKAL-certificering die daarvoor nodig is, is binnen.

Update van de oprit en parkeerplaats

2020

Update van de oprit en parkeerplaats

Het is een komen en gaan van vrachtwagens en trekkers met aanhangers. Een tweede oprit is gerealiseerd waardoor al het verkeer beter kan doorstromen op het terrein van De Kubbe. Tevens is er een parkeergelegenheid voor bezoekers en het personeel aangelegd. Het is een mooie update van het bedrijf.

Anno nu verwerkt de Kubbe alleen nog maar gecertificeerd pootgoed.

Heden

Anno nu verwerkt de Kubbe alleen nog maar gecertificeerd pootgoed. De hoogste hygiënestandaards worden door het team strikt nageleefd. Er wordt gewerkt volgens het hygiëneprotocol ringrot; een protocol voor en door de sector, met hygiënerichtlijnen voor alle schakels in de keten.

Per jaar wordt in het bedrijf gemiddeld 8.000 – 15.000 ton snijwerk verricht en gaat er tussen de 13.000 – 18.000 ton pootgoed door de wasstraat.