Een ‘kubbe’ is een van tenen gevlochten korf die uitmondt in een smalle hals en veel werd gebruikt voor de visvangst. Omdat de Kubbe aan de Kubbeweg is gevestigd en omdat hier pootaardappelen uit de hele streek bij elkaar komen en worden verwerkt, als in een fuik, is deze naam in 1991 voor het bedrijf gekozen.