Er wordt gestart met het snijden en experimenteel wassen van pootaardappelen. Snijden betekent een verdubbeling van de hoeveelheid knollen in de maat per ton en maakt het bovendien mogelijk ook de bovenmaat als pootgoed af te zetten.