De zoon Gert Jan neemt het bedrijf over en met zijn partner Annie en hun kinderen verhuizen zij naar de Kubbeweg. Het akkerbouwbedrijf wordt verbreed met de opslag en verwerking van pootgoed.