De Kubbe maakt met de invoering van een op maat gemaakt softwaresysteem een technologische vlucht. Alle kisten en voorraden evenals de complete administratie worden in het systeem bijgehouden.

Anno 2017 verwerkt de Kubbe alleen nog maar gecertificeerd pootgoed. De hoogste hygiënestandaards worden door het team strikt nageleefd. Er wordt gewerkt volgens het hygiëneprotocol ringrot; een protocol voor en door de sector, met hygiënerichtlijnen voor alle schakels in de keten.

Per jaar wordt in het bedrijf gemiddeld 6.000 – 10.000 ton snijwerk verricht en gaat er tussen de 13.000 – 18.000 ton pootgoed door de wasstraat. Omdat telers steeds meer waarde hechten aan fijn pootgoed, is dit jaar een knollenteller geïnstalleerd in de wasstraat. Niet alleen het gewicht maar ook het aantal knollen wordt hierdoor tijdens het verwerkingsproces inzichtelijk gemaakt.