De Kubbe: van akkerbouwbedrijf tot specialist in de verwerking van pootaardappelen.

De familie W. van Tilburg krijgt een akkerbouwbedrijf toegewezen aan de Kubbeweg bij Biddinghuizen in de Flevopolder. Voor een pachtprijs van 310 gulden per hectare per jaar worden poot-consumptie aardappelen maar ook suikerbieten, uien, graszaad en tarwe verbouwd.