De Kubbe heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het wassen, behandelen en ontsmetten van pootgoed. Qua omvang gaat het om vele duizenden tonnen per jaar voor de Nederlandse, Europese en Wereldmarkt, voor zowel pootgoedhandelshuizen als de fritesverwerkende industrie. Door het wassen van pootgoed wordt verspreiding van grondgebonden ziekten voorkomen. Ook zorgt het wassen ervoor dat de klant beter ziet wat hij koopt.

Het reinigingstraject bestaat uit vier stappen. Eerst wordt het pootgoed voorgewassen. Door te wassen worden uiterlijke gebreken van het pootgoed zoals schurft, rhizoctonia en beschadigingen beter zichtbaar. Na de voorwas volgt de hoofdwas, waarbij naast water ook een hoge concentratie ozon wordt gebruikt. Door te ontsmetten met ozon worden bacteriën en schimmels aan de buitenkant van de aardappel gedood.
Na de hoofdwas kan – afhankelijk van het ras en de wens van de klant – worden gekozen voor een chemische behandeling met bijvoorbeeld moncereen pro of maxim. Na elke wasbeurt wordt de gehele lijn schoongemaakt. Contactbesmetting en versmering krijgen zo geen kans.

Omdat telers steeds meer waarde hechten aan fijn pootgoed, is dit jaar in de wasstraat een knollenteller geïnstalleerd. Niet alleen het gewicht maar ook het aantallen knollen per kg worden inzichtelijk gemaakt, waardoor duidelijk wordt hoe fijn of grof een bepaalde partij is.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van wassen en behandelen van pootgoed? Neem dan contact met ons op.